MigraWorld & Kollek_tief

Udzielam wsparcia i doradzam stowarzyszeniom, instytucjom publicznym, artystom i nauczycielom w planowaniu oraz realizacji projektów i pomysłów o charakterze społeczno-socjalnym i społeczno-kulturowym. Krótko mówiąc: głęboko sięgające projekty, które realizują szczytny cel!

 

Również dla osób prywatnych, które mają pomysł: Kollek_tief ma doświadczenie w różnorodnej tematyce i zna trudności związane z realizacją projektów. Dbamy o to, aby Państwa projekt zakończył się pełnym sukcesem.

Community & Widoczność projektów

 

PR

Życie projektowe z i w kręgach migranckich

Warsztaty dla małych zespołów

Kursy dla:
NGOs, Domów kultury, inicjatyw artystycznych

Akwiza uczestników

aktywne życie sąsiedzkie

 

Kultura i sztuka w kontekście interkulturowym

Planowanie programu kulturowego

Rozwój konceptu

Networking

Polecenia referentów i pomieszczeń

Przedsiębiorczość

poradnictwo wstępne & wprowadzenie do przedsiębiorczości w Niemczech

Mastermind (Grupy samopomocy)
Indywidualne doradztwo w zakresie projektów

Inspiracje na rozwój swojego biznesu

Impulsy na rozwój kontaktów w swojej branży

Networking, czyli sieciowanie w i dla róznych grup i społeczności

 

Sieciowanie
rozwój sieci partnerów
Tworzenie  bad kontaktów dla projektów