Zarządzanie projektami Kollek_tief

Prowadzenie zespołu, który składa w całość świetny pomysł dzięki współpracy z różnorodnymi instytucjami i współdziałającymi z kręgu kultury, sztuki i edukacji.

Zarządzanie projektami & Corona

Online & outdoor
Realizacja koncepcji
wydarzenia online
Budowanie zespołu i briefing
Koordynacja

 

Nowe pomysły w stowarzyszeniu?

Rozpoczęcie projektów

Nowe formaty

Widoczność

Aktywne życie projektu

Community building

Networking

Inicjatywy polsko-niemieckie

Kierowanie projektem

Pozyskiwanie uczestników

Komunikacja dwujęzyczna

Nowe formaty

Rozbudowa sieci kontaktów

 

Projekty zgodne z Coroną

Lepsze public relations

Aktywne życie projektu

Community building

Rozbudowa sieci kontaktów

Marketing & Networking

PR i marketing

Komunikacja ukierunkowana na grupę docelową

Networking

 

Projekty kulturalne

Prelegenci

Pomieszczenia

Marketing

Budowanie zespołu

Realizacja

Realizacja koncepcji

 

Sprecyzuj pomysł, tzn. opracuj konkretne kroki. W razie potrzeby dostosuj się do warunków ramowych (prelegenci, uczestnicy, pomieszczenia).

Budowanie zespołu i vision meeting

 

Lubię łączyć kreatywne i proaktywne umysły. Im bardziej różnorodne i z różnymi kompetencjami, tym lepiej!

Jasno określone role i obowiązki dla każdego członka zespołu np: koordynacja, karketing, social media, IT, tech. support.

Pierwsze Spotkanie poświęcone wizji sprowadza wszystkich do tego samego poziomu wiedzy i wyjaśnia cel!

Każdy powinien dokładnie znać zamysł i przebieg projektu, ponieważ wszyscy grają do jednej bramki!

Briefing

W briefingu wyjaśniono bardziej szczegółowo podejście 4 x W (niem.: wer, was, warum und wie macht): kto, co robi, dlaczego i jak, czyli zadania i terminy. Kto komu co dostarcza, aby na czas ukazało się na stronie głównej lub żeby informacja prasowa dotarła w odpowiednim czasie.

Zarządzanie czasem

 

Cotygodniowe spotkania i aktualizacje, maile z przypomnieniami, narzędzia do zarządzania projektami (Slack, Asana, Mail, Tel).

Koordynacja zespołu

 

Każdy dobrze zna swoje zadania. Koordynacja opóźnień, zapytań, kontroli.

Komunikacja

 

Komunikacja bez przemocy, empowerment, spotkania kontrolne– tajniki harmonijnych spotkań i wnikliwej wymiany poglądów. Uwielbiam to!

Biurokracja

 

Począwszy od wytycznych sponsorów i agencji finansujących, po umowy i faktury (wraz z szablonami). Trzeba także pamiętać o GEMIE, prawach do zdjęć, prawach autorskich itp. Małe rzeczy często, umykają uwadze prawda?

Rozliczenia

 

Kto to lubi? Są tacy! W zespole zawsze angażuję maniaka papierkowej roboty! Lubię to robić razem z księgowym talentem, który skrupulatnie sprawdza cyferki i ma wszystko pod kontrolą!