Co to jest Kollek_tief?

Kollek_tief doradza i wspiera ludzi w planowaniu i realizacji projektów i pomysłów w obszarze społecznym i kulturalnym”?. Krótko mówiąc: głęboko sięgające projekty, które realizują dobry cel!

Czy to stowarzyszenia, instytucje publiczne, artyści, nauczyciele czy osoby prywatne, które mają pomysł: Kollek_tief ma doświadczenie w wielu różnych tematach i zna przeszkody związane z ich realizacją. Dbamy o to, aby Państwa projekt zakończył się pełnym sukcesem!

Większość projektów skupia się na partycypacji społecznej. Dotychczasowe projekty obejmowały m.in.: wymiany międzypokoleniowe, spotkania geopolityczne i społeczne, warsztaty medialne, warsztaty filmowe dla młodzieży i wiele innych.

Filozofia

Ciekawość, otwartość, tolerancja i szacunek to podstawowe wartości Kollek_tief. Wymiana kulturalna na poziomie oczu promuje udział w życiu społecznym dla wszystkich. Wierzymy w Twoje pomysły i podejście i wspieramy Cię naszym doświadczeniem i wiedzą.

Wizja

Praca Kollek_tief ma na celu wniesienie istotnego wkładu do współżycia społecznego, wspieranie wymiany osób z najróżniejszych środowisk oraz wspieranie tych, którzy również chcą mieć w nim aktywny udział

Lernt uns kennen!

Odtwórz wideo