Co to jest Kollek_tief?

Kollek_tief doradza i wspiera ludzi w planowaniu i realizacji projektów i pomysłów w obszarze społecznym i kulturalnym. Krótko mówiąc: głęboko sięgające projekty, które realizują dobry cel!

Kollek_tief ma doświadczenie w szerokim zakresie tematycznym i zna trudności związane z realizacją projektów czy to dla stowarzyszeń, instytucji publicznych, artystów, nauczycieli osób prywatnych, które mają pomysł. Dbamy o to, aby Państwa projekt zakończył się pełnym sukcesem! Dbamy o to, aby Państwa projekt zakończył się pełnym sukcesem!

Większość projektów skupia się na partycypacji społecznej. Dotychczasowe projekty obejmowały m.in.: wymiany międzypokoleniowe, spotkania geopolityczne i społeczne, warsztaty medialne, warsztaty filmowe dla młodzieży i wiele innych.

Filozofia

Ciekawość, otwartość, tolerancja i szacunek to podstawowe wartości Kollek_tief. Wymiana kulturalna na równej stopie promuje udział w życiu społecznym dla wszystkich. Wierzymy w Twoje pomysły i podejście i wspieramy Cię naszym doświadczeniem i wiedzą.

Wizja

Praca Kollek_tief ma na celu wniesienie istotnego wkładu do współżycia społecznego, wspieranie wymiany osób z najróżniejszych środowisk oraz wspieranie tych, którzy również chcą mieć w nim aktywny udział.

Poznajmy się!